CÁC GÓI CƯỚC 3G/4G VINAPHONE CHU KỲ NGÀY, TUẦN ƯU ĐÃI NHẤT

D30G

 • D30G
 • 30GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

VD149

 • VD149
 • 120 GB (4GB/ngày)+ Miễn phí Nội mạng + 200 Phút Ngoại mạng + 200 SMS
 • 149.000đ/30 ngày
Chi Tiết

VD40K

 • VD40K
 • 30 GB + Miễn phí Nội mạngmiễn phí
 • 40.000đ/30 ngày
Chi Tiết

DT20

 • DT20
 • 1GBtốc độ cao
 • 20.000đ/7 ngày
Chi Tiết

DT30

 • DT30
 • 7GBtốc độ cao
 • 30.000đ/7 ngày
Chi Tiết

ALO35

 • ALO35
 • Miễn phí Nội mạng+10 Ngoại mạng
 • 35.000đ/1 tháng
Chi Tiết

HEY

 • HEY
 • Miễn phí 4GB/Tháng + 100 Nội mạng
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D3

 • D3
 • 3GBtốc độ cao
 • 15.000đ/3 ngày
Chi Tiết
CLICK VÀO NHẬN SIM
CÁC GÓI CƯỚC COMBO KHỦNG DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VINAPHONE

D60G

 • D60G
 • 60 GB (2GB/1 Ngày) + 1.500 Nội mạng + 50 Ngoại mạng
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D30P

 • D30P
 • 30 GB + 1.500 Phút Nội mạng + 30 Phút Ngoại mạng
 • 99.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D15P

 • D15P
 • 1.000 Phút Nội mạng+ 15 GB (500 MB/ngày)
 • 79.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D2

 • D2
 • 2 GB
 • 10.000đ/1 ngày
Chi Tiết

HEY90

 • HEY90
 • 7 GB (Hết tốc độ cao về tốc độ thường) + 1.000 Nội mạng + 20 Phút Ngoại mạng
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

SM1

 • SM1
 • Miễn phí 1.500 Nội mạng + 20 Ngoại mạng + 20 SMS + 31 GBtốc độ cao
 • 109.000đ/30 ngày
Chi Tiết

M4

 • M4
 • Miễn phí Chơi Game Liên Quân + 6 GB + Miễn phí xem Phim
 • 129.000đ/30 ngày
Chi Tiết

SM2G

 • SM2G
 • 38 GB + Miễn phí Nội mạng + 30 Ngoại mạng + 35 SMS + Free Chơi Game
 • 139.000đ/30 ngày
Chi Tiết

VD100

 • VD100
 • 21 GB+ Miễn phí Nội mạng
 • 100.000đ/7 ngày
Chi Tiết

SM3

 • SM3
 • 64GB + 1.500 Nội mạng + 40 Ngoại mạng + 45 SMS + Miễn phí Xem phim, Zalo
 • 199.000đ/30 ngày
Chi Tiết

B100

 • B100
 • 250 Nội mạng + 250 SMS + 1.2 GB
 • 100.000đ/30 ngày
Chi Tiết

B129

 • B129
 • Miễn phí Nội mạng + 30 Ngoại mạng + 60 SMS + 1.2 GB
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
CLICK VÀO NHẬN SIM
CÁC GÓI CƯỚC MAX 3G/4G KHÔNG GIỚI HẠN DUNG LƯỢNG VINAPHONE

Sử dụng Data tốc độ cao, không giới hạn nghe gọi

KM60G

 • KM60G
 • 60GB/ Tháng (2GB/Ngày)tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

VD50

 • VD50
 • 14 GB + Miễn phí Nội mạng+ 100 phút gọi Số cố định VNPT
 • 50.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

VC70

 • VC70
 • 3.8 GB/ tháng + 5GB Truy cập trình duyệt Cốc cốc
 • 70.000đ/30 ngày
 • Hết tốc cao về tốc độ thường
Chi Tiết

VC90

 • VC90
 • 30GB/ tháng (1GB/Ngày)+ 5.8GB Truy cập trình duyệt Cốc cốc
 • 90.000đ/30 ngày
 • Hết tốc cao về tốc độ thường
Chi Tiết

VD69

 • VD69
 • Miễn phí Nội mạng + 2.4 GB + 30 Phút Ngoại mạng
 • 69.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

C89

 • C89
 • 1.500 Nội mạng + 60 Ngoại mạng + 60 SMS miễn phí
 • 89.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

V30K

 • V30K
 • Miễn phí Nội mạng + 20 Ngoại mạng+ 30 Phút số cố định VNPT
 • 30.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

TN20

 • TN20
 • Miễn phí Nội mạng + 20 Phút Ngoại mạng
 • 20.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho tất cả thuê bao
Chi Tiết
CLICK VÀO NHẬN SIM
CÁC GÓI CƯỚC 4G SIÊU KHỦNG

M1

 • M1
 • Miễn phí Zalo + 4 GB + Miễn phí MyTV Net
 • 79.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho tất cả thuê bao
Chi Tiết

M2

 • M2
 • Miễn phí Xem phim + 6 GB + Miễn phí Nghe nhạc
 • 199.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho tất cả thuê bao
Chi Tiết

VD75K

 • VD75K
 • 30GB (1GB/Ngày)+ Miễn phí Nội mạng
 • 75.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

V55K

 • V55K
 • Miễn phí Nội mạng + 20 Ngoại mạng+ Miễn phí số cố định VNPT
 • 55.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

V50P

 • V50P
 • 2GB+Miễn phí Nội mạng+100 phút Ngoại mạng
 • 50.000đ/30 ngày
 • Áp dụng cho thuê bao được mời đăng ký
Chi Tiết

B50

 • B50
 • 600 MB+250 Phút Nội mạng+250 SMS Nội mạng
 • 50.000đ/30 ngày
 • Hết tốc cao về tốc độ thường
Chi Tiết

B30

 • B30
 • 200 MB+100 Phút Nội mạng+100 SMS Nội mạng
 • 30.000đ/30 ngày
 • Hết tốc cao về tốc độ thường
Chi Tiết

C50

 • C50
 • 50 Phút Nội mạng+ 50 SMS Nội mạng
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết